Kto stworzył ChatGPT?

ChatGPT został stworzony przez grupę inżynierów i naukowców pracujących w laboratoriach OpenAI. OpenAI to organizacja zajmująca się badaniami w dziedzinie sztucznej inteligencji. Podobnie jak ChatGPT, wiele innych systemów AI zostało również stworzonych przez OpenAI. Innym przykładem może być GPT-3, który jest potężnym narzędziem do generowania tekstu. Wielu ludzi pracowało razem, aby zapewnić rozwój i doskonalenie ChatGPT.
Sitemap