Kiedy tekst jest plagiatem?

Tekst jest plagiatem, kiedy osoba pisząca go nie zaznacza, że korzystała z czyjegoś innego tekstu, lub przedstawia go jako swoje własne dzieło. Innymi słowy, to jest, kiedy ktoś kopiuję lub podszywa się pod czyjąś pracę, nie okazując szacunku dla pomysłów lub wysiłku osoby, która to napisała. Przykładowo, jeśli uczeń przepisuje w całości lub tylko zmienia kilka słów w pracy domowej kolegi i przedstawia to jako swoją własną pracę, to jest plagiat. Oznacza to, że nie tłumaczy on lub nie podaje żadnych informacji o tym, skąd pochodził tekst, który użył. Innym przykładem mogą być prace naukowe lub eseje. Jeśli uczeń korzysta z internetu lub książek, aby znaleźć informacje, ale nie używa cudzysłowów, aby zacytować lub nie podaje odpowiednich odnośników do źródeł, to również jest plagiat. Pamiętaj, że plagiat jest nieuczciwym zachowaniem i narusza prawa autorskie. Ważne jest, aby zawsze okazywać szacunek dla intelektualnej własności innych osób i uczciwie oznaczać źródła, skąd się czerpie informacje lub pomysły.
Sitemap