Kiedy tamże A kiedy op cit?

Kiedy używamy tamże a kiedy op cit? Tamże używamy, kiedy chcemy powołać się na tę samą źródłową strony, co wcześniej. Na przykład, jeśli w jednym zdaniu powiemy: Wg. autora (Nazwisko, Rok, str. XX), zmiany klimatyczne mają ogromny wpływ na środowisko naturalne, a następnie chcemy cytować tę samą stronę w kolejnym zdaniu, możemy powiedzieć: Tamże (czyli na tej samej stronie) lub tamże, str. XX. Z kolei, op cit używamy, kiedy chcemy powołać się na to samo źródło, ale na innej stronie. Na przykład, jeśli mamy zdanie: Autorzy twierdzą, że (Nazwisko, Rok, str. X), a później chcemy powołać się na tych samych autorów, ale na innej stronie, możemy powiedzieć: Op cit, str. Y (czyli w tym samym źródle, ale na innej stronie). Podsumowując, tamże używamy, kiedy chcemy powołać się na tę samą stronę, a op cit używamy, kiedy chcemy powołać się na to samo źródło, ale na innej stronie.
Sitemap