Jak zrobić przypis ze strony internetowej?

Aby zrobić przypis ze strony internetowej, wykonujesz następujące kroki: 1. Znajdź informacje potrzebne do przypisu. Przykładowo, może to być artykuł na stronie internetowej, który zawiera dane, które chcesz wykorzystać w swojej pracy. 2. Skopiuj adres URL strony internetowej, na której znajdują się potrzebne informacje. 3. Otwórz swój dokument lub prezentację, w której chcesz umieścić przypis. 4. W odpowiednim miejscu w tekście dodaj cyfrę górnego indeksu, np. [1]. 5. Przejdź do końca dokumentu, gdzie umieścisz listę źródeł lub bibliografię. 6. Wpisz numer przypisu, a następnie dodaj inne informacje takie jak: autor, tytuł artykułu, nazwę strony internetowej i datę dostępu. Przykładowo: [1] Autor artykułu, Tytuł artykułu, Nazwa strony internetowej, data dostępu: dd-mm-rrrr. 7. Sprawdź dokładnie wszystkie informacje, aby upewnić się, że poprawnie skopiowałeś źródło. 8. Powtórz kroki 4-7 dla każdego kolejnego przypisu, jeśli ich używasz. Pamiętaj, że różne style formatowania mogą mieć różne wymagania dotyczące sposobu tworzenia przypisów. Dlatego zawsze warto sprawdzić zalecenia swojego nauczyciela lub podręcznika w celu uzyskania poprawnego formatowania przypisów. Przykład przypisu z strony internetowej: [1] John Smith, Global Warming Effects, www.example.com, data dostępu: 15-03-2022.
Sitemap