Jak zrobić przypis słownikowy?

Aby zrobić przypis słownikowy, należy podać definicję danego słowa oraz źródło, z którego pochodzi ta definicja. Przykładem może być słowo dominować. Definicja może brzmieć: Dominować oznacza mieć przewagę lub kontrolę nad kimś lub czymś. Źródłem definicji może być np. słownik języka polskiego, tak jak Słownik języka polskiego PWN. Przypis słownikowy powinien być umieszczony na końcu tekstu lub pod danym słowem, w zależności od wymagań danego zadania lub projektu.
Sitemap