Jak zrobić przypis gdy nie ma autora?

Gdy nie ma autora, w przypisie możesz użyć skrótu Anon. (od angielskiego słowa anonymous), aby wskazać, że nie możemy zidentyfikować konkretnego autora źródła. Na przykład, jeśli korzystasz z internetowego artykułu bez podanych autorów, przypis wyglądałby tak: Treść artykułu jest oparta na informacjach dostępnych na stronie internetowej XYZ.com (Anon., 2022). Jeśli natomiast korzystasz z książki, a brakuje informacji o autorze, możesz przypisać ją w ten sposób: Zdaniem Anon. (2022), książka ta jest źródłem informacji na temat historii starożytnego Egiptu. Ważne jest, aby podać datę publikacji lub dostępu do źródła, jeśli korzystasz z materiałów online. Jeśli nie ma autora ani możliwości znalezienia informacji, zawsze warto skonsultować się z nauczycielem lub szkolnym bibliotekarzem, aby uzyskać dalsze wskazówki.
Sitemap