Jak zapisać cytat i autora?

Aby zapisać cytat i autora, możesz użyć dwóch różnych sposobów. Pierwszy sposób to umieszczenie cytatu w cudzysłowie () i bezpośrednio po nim podanie nazwiska autora w nawiasach []. Na przykład: Wiedza to potęga (Francis Bacon). Drugi sposób to umieszczenie cytatu wewnętrz w cudzysłowie i po nim podanie nazwiska autora w cudzysłowie i w nawiasach. Na przykład: Jak powiedział Albert Einstein: Wyobraźnia jest ważniejsza od wiedzy. Pamiętaj, że dokładne umieszczenie cytatu i autora zależy od stylu pisania, który obowiązuje w twojej klasie lub szkole. Upewnij się, że dostosowujesz się do wytycznych nauczyciela.
Sitemap