Jak stosować parafrazę w komunikacji interpersonalnej?

Parafrazowanie jest użytecznym narzędziem w komunikacji interpersonalnej. Polega ono na wyrażeniu w swoich własnych słowach tego, co druga osoba powiedziała lub napisała. Można to robić, zmieniając kolejność słów, uzupełniając informacje lub używając innego słownictwa. Przykładowo, jeśli twoja przyjaciółka mówi: Nie mogę jutro spotkać się z tobą, bo muszę iść na lekcje tańca, ty możesz użyć parafrazy mówiąc: Rozumiem, że nie będziesz mogła spotkać się ze mną jutro, bo masz lekcje tańca. Parafrazowanie pomaga w komunikacji, ponieważ pokazuje drugiej osobie, że jesteśmy zainteresowani i słuchamy tego, co mówią. Dodatkowo, gdy nie jesteśmy pewni, czy dobrze rozumiemy, parafrazowanie daje nam możliwość potwierdzenia naszych przekonań. Ważne jest jednak, aby pamiętać, że parafrazowanie nie oznacza dokładnego powtarzania każdego słowa. Chodzi raczej o wyrażanie przekazanej informacji w naszych własnych słowach. Być może musimy też się upewnić, że zrozumieliśmy prawidłowo przekazaną myśl, zadając dodatkowe pytania. Podsumowując, parafrazowanie to umiejętność wyrażania tego, co słyszymy lub czytamy w naszych własnych słowach. Jest to skuteczny sposób komunikacji interpersonalnej, który pozwala nam ujawnić nasze zainteresowanie i zrozumienie dla drugiej osoby.
Sitemap