Jak powinien wyglądać prawidłowy przypis?

Prawidłowy przypis powinien zawierać wszystkie niezbędne informacje, które pozwalają nam zidentyfikować źródło, z którego czerpiemy informacje. Oto, jak powinien wyglądać prawidłowy przypis: 1. Książka: Autor. Tytuł książki. Wydawnictwo, rok wydania. Przykład: Kowalski, Jan. Historia Polski. Wydawnictwo XYZ, 2021. 2. Artykuł naukowy z czasopisma: Autor. Tytuł artykułu. Nazwa czasopisma, numer, rok wydania, strony. Przykład: Nowak, Anna. Wpływ zmian klimatycznych na ekosystemy leśne. Ekologia Polska, vol. 23, 2022, s. 45-60. 3. Artykuł z internetu: Autor (jeśli dostępny). Tytuł artykułu. Tytuł strony internetowej, data publikacji (jeśli dostępna), URL (adres strony) (data dostępu). Przykład: Kowalski, Jan. Jak zadbać o swoje zdrowie. Zdrowo Żyć, 27 stycznia 2022, www.zdrowo-zyć.pl/jak-zadbac-o-swoje-zdrowie (dostęp: 5 marca 2022). To tylko kilka przykładów, ale najważniejszym elementem prawidłowego przypisu jest dostarczenie wszystkich informacji umożliwiających innym osobom odnalezienie źródła i sprawdzenie użytych informacji. Ważne jest również staranne formatowanie przypisu zgodnie z przyjętymi zasadami w danym środowisku naukowym.
Sitemap