Jak poprawnie cytować?

Aby poprawnie cytować, należy używać różnych elementów. Najpierw należy wskazać autora lub źródło, z którego cytujemy. Jeśli artykuł ma autora, podajemy jego imię i nazwisko. Na przykład: Według Smitha... Jeśli artykuł nie ma autora, możemy podać tytuł źródła. Na przykład: W artykule 'Jak poprawnie cytować?' napisano.... Następnie, podajemy dokładny fragment, który chcemy zacytować. Jeśli to tylko kilka słów, możemy umieścić je w cudzysłowach. Na przykład: Według Smitha: 'Cytowanie jest ważne'. Jeśli chcemy zacytować dłuższy fragment, to powinniśmy użyć dwóch wcięć i zmniejszyć czcionkę. Na przykład: Według Smitha: Cytowanie jest ważne w pisaniu naukowym. Wewnętrzne przytoczenia cytatów pomagają czytelnikowi zrozumieć kontekst i poprawnie przypisać informacje. Na koniec, istotne jest również podanie źródła, z którego pochodzi cytat. Możemy to zrobić na końcu zdania lub w przypisach dolnych. Na przykład: (Smith, 2021) lub [1]. Podsumowując, aby poprawnie cytować, musimy wskazać autora lub tytuł, użyć cudzysłowów lub wcięć dla dłuższych fragmentów, oraz podać źródło.
Sitemap