Jak podpisać autora cytatu?

Aby podpisać autora cytatu, należy umieścić jego imię i nazwisko po cytatę oraz podać źródło, skąd pochodzi cytowane zdanie. Na przykład, jeśli cytat pochodzi z książki napisanej przez Jana Kowalskiego, trzeba napisać: Jak mówił Jan Kowalski w swojej książce Najlepsze przygody,...
Sitemap