Jak opisać źródła w bibliografii?

Aby opisać źródła w bibliografii, musimy podać kluczowe informacje o każdym źródle, na które się powołujemy. Oto jak to zrobić: 1. Dla książek, podajemy nazwisko autora, tytuł książki, miejsce wydania, nazwę wydawcy i rok wydania. Na przykład: Nazwisko autora: Smith Tytuł książki: Jak uczyć się matematyki Miejsce wydania: Warszawa Wydawca: Wydawnictwo XYZ Rok wydania: 2020 2. Dla artykułów z czasopism, podajemy nazwisko autora, tytuł artykułu, nazwę czasopisma, numer woluminu i stronę, na której znajduje się artykuł. Na przykład: Nazwisko autora: Johnson Tytuł artykułu: Wpływ zmian klimatu na ekosystemy leśne Nazwa czasopisma: Przyroda i Środowisko Numer woluminu: 8 Strony: 45-60 3. Dla stron internetowych, podajemy nazwisko autora (jeśli jest dostępne), tytuł strony, nazwę witryny internetowej, adres URL i datę dostępu do strony. Na przykład: Nazwisko autora: Nowak Tytuł strony: Jak dbać o zdrowie psychiczne Nazwa witryny: ZdrowiePlus Adres URL: www.zdrowieplus.pl/jak-dbac-o-zdrowie-psychiczne Data dostępu: 15 września 2021 Pamiętaj, że potrzebujesz tych informacji dla każdego źródła, aby czytelnik mógł łatwo odnaleźć to, na co się powołujesz.
Sitemap