Jak nazywa się strona do zmieniania tekstu?

Strona do zmieniania tekstu nazywa się edytor tekstu. Edytor tekstu to narzędzie, które umożliwia wprowadzanie zmian w tekście. Na przykład, jeśli chcemy edytować list, artykuł lub prace szkolną, możemy to zrobić za pomocą edytora tekstu. Możemy zmieniać wielkość czcionki, kolor tekstu, dodawać obrazy, formatować akapity i wiele innych. Doskonałym przykładem edytora tekstu jest popularny program Microsoft Word.
Sitemap