Czym się różni przypis od cytatu?

Przypis i cytat są dwoma różnymi sposobami używania źródeł informacji w naszych pracach. Przypis to informacja dodatkowa, która wskazuje skąd pochodzi dana informacja, np. książka, artykuł naukowy, strona internetowa. Przypis podaje szczegółowe dane o źródle, takie jak autor, tytuł, rok wydania. Jest on często umieszczany na końcu strony lub na końcu całej pracy. Na przykład, jeśli w naszej pracy używamy informacji z książki, umieszczamy w przypisie pełne dane o autorze, tytule książki i miejscu wydania. Natomiast cytat to dosłowne odtworzenie słów lub fragmentu tekstu z źródła, które trzeba odpowiednio oznaczyć. Cytat zazwyczaj jest umieszczany w cudzysłowie, aby wskazać, że to są dokładne słowa autora źródła. Na przykład, jeśli chcemy użyć słów pewnego autora w naszej pracy, zamieszczamy cytat w cudzysłowie i wskazujemy źródło, w którym te słowa występują.
Sitemap