Czy w stylu APA są przypisy dolne?

Tak, w stylu APA występują przypisy dolne, ale są one stosowane w bardziej specjalistycznych publikacjach naukowych. W większości przypadków jednak, w stylu APA stosuje się przypisy w tekście nadając im formę autora i daty publikacji (np. Smith, 2019). Przypisy dolne są rzadziej stosowane, najczęściej w przypadku cytowania dokumentów archiwalnych, rękopisów lub innych źródeł, które nie mają współczesnych autorów lub daty publikacji. Przykładem przypisu dolnego w stylu APA może być: ^1 Moore, A. (1578). The Art of Nature. [Manuscript]. Biblioteka Narodowa, Warszawa. Czy mogę pomóc jeszcze w czymś?
Sitemap