Czy przypis to Bibliografia?

Nie, przypis nie jest bibliografią. Przypis to dodatkowe informacje lub źródła, które są podane na końcu strony lub w dolnej części strony, aby wspierać główne treści tekstu. Na przykład, jeśli napiszesz artykuł naukowy na temat historii, możesz dodać przypis, w którym podasz nazwiska autorów innych badań, które wspierają twoje stwierdzenia. Bibliografia to jednak pełna lista wszystkich źródeł, które zostały wykorzystane w tekście, nie tylko w przypisach. Bibliografia znajduje się na końcu dokumentu i może zawierać książki, artykuły, strony internetowe i inne materiały, które zostały użyte do opracowania treści.
Sitemap