Czy można korzystać z Wikipedii w pracy licencjackiej?

Tak, można korzystać z Wikipedii w pracy licencjackiej. Jednakże, dobrze jest pamiętać, że Wikipedia to strona internetowa, na której każdy może dodawać lub zmieniać informacje. Nie wszystkie informacje na Wikipedii są zatem wiarygodne. Aby skorzystać z Wikipedii w sposób odpowiedni, ważne jest sprawdzić źródła informacji i zbadać ich wiarygodność. Można to zrobić poprzez sprawdzenie, czy dane dane są potwierdzone przez inne źródła, takie jak publikacje naukowe, książki czy wiarygodne strony internetowe. Na przykład, zakładając, że piszesz pracę licencjacką na temat historycznego wydarzenia, możesz skorzystać z artykułów z Wikipedii jako punktu wyjścia, aby zrozumieć główne fakty na ten temat. Następnie, aby potwierdzić te informacje, warto sięgnąć po badania naukowe opublikowane w czasopismach historycznych lub analizować informacje zawarte w książkach autorów uznanych w dziedzinie historii. Pamiętaj, że Wikipedię można wykorzystać jako narzędzie pomocnicze, ale nie powinna być jedynym źródłem informacji w pracy licencjackiej. Ważne jest też umieszczenie odpowiednich odnośników i cytowań do innych źródeł, które potwierdzają używane informacje.
Sitemap