Czy można cytować samego siebie?

Tak, można cytować samego siebie w różnych sytuacjach. Przykładem może być sytuacja, gdy piszemy pracę naukową i chcemy wykorzystać swoje wcześniejsze badania lub publikacje. Możemy skorzystać z naszych własnych słów, cytując je z wcześniejszego tekstu. Innym przykładem może być sytuacja, gdy jesteśmy autorem ważnego koncepcji lub stwierdzenia, które chcemy podkreślić lub użyć jako punktu wyjścia do dalszych rozważań. Cytowanie samego siebie może być użyteczne, jeśli nasze wcześniejsze prace są wiarygodne i dodają naszej obecnej pracy wartości lub kontekstu. W każdym przypadku dobrze jest jednak świadomie zdecydować o takim cytowaniu i podać odpowiednie odnośniki do swoich własnych prac.
Sitemap