Czy mogą być dwa przypisy obok siebie?

Tak, mogą być dwa przypisy obok siebie. Kiedy piszemy pracę naukową albo cokolwiek innego, często podajemy różne źródła informacji, takie jak książki, artykuły naukowe albo strony internetowe. Aby pokazać, skąd pochodzi konkretna informacja, umieszczamy przypisy na końcu zdania albo frazy. Jeśli mamy dwie informacje, które chcemy potwierdzić za pomocą przypisów, możemy je umieścić obok siebie na końcu zdania, oddzielając je przecinkiem, np. Według Smitha (2019), globalne ocieplenie jest wynikiem działalności człowieka i prowadzi do wzrostu temperatury na całym świecie (Kowalski, 2020). W ten sposób podajemy dwa przypisy, które potwierdzają nasze twierdzenie. Przykład ten ilustruje, że możliwe jest umieszczanie dwóch przypisów obok siebie. W ten sposób możemy zapewnić wiarygodność naszego tekstu, wskazując czyjeś autorstwo i źródło informacji.
Sitemap