Czy JSA wykrywa Chat GPT?

Tak, JSA jest w stanie wykryć Chat GPT. JSA (Joint Sentiment Analysis) to technologia, która analizuje tekst i potrafi ocenić odczucia, emocje i intencje zawarte w danym tekście. Jeśli Chat GPT zostanie użyty w rozmowie, JSA może wykryć jego obecność i ocenić, czy tekst został wygenerowany przez Chat GPT czy przez prawdziwą osobę. Na przykład, gdy osoba korzysta z Chat GPT, może generować odpowiedzi, które brzmią jak prawdziwa konwersacja, ale JSA może wykryć, że tekst jest zbyt perfekcyjny, pozbawiony emocji lub ma charakterystyczne cechy generowane przez Chat GPT. Dzięki temu JSA jest w stanie zidentyfikować, czy Chat GPT jest używany w danej rozmowie.
Sitemap