Czy ChatGPT zbiera dane?

Tak, ChatGPT zbiera dane, ale nie przechowuje ich w celach długoterminowych. GPT jest trenowany na dużych ilościach danych zgromadzonych z różnych źródeł, takich jak książki, strony internetowe, artykuły, a także interakcje z użytkownikami. Te dane są używane do nauczenia modelu i polepszenia jego odpowiedzi. Jednak nie są zbierane ani przechowywane informacje osobiste z naszych rozmów. GPT nie zna naszej tożsamości ani nie przetrzymuje naszych rozmów na dłużej.
Sitemap