Czy ChatGPT powtarza odpowiedzi?

Tak, ChatGPT może czasami powtarzać odpowiedzi. ChatGPT jest programem komputerowym, który uczy się na podstawie dużych ilości tekstów. Czasami może być on w stanie powtórzyć część lub nawet całe zdania, które zostały mu wcześniej wskazane. Jednakże, ChatGPT może również generować nowe odpowiedzi na podstawie swojego zrozumienia języka i dostarczonych informacji. Przykładowo, jeśli zadałbyś ChatGPT pytanie Jaki jest twój ulubiony kolor?, a następnie zapytałbyś to samo jeszcze raz, mogłoby to skutkować powtórzeniem odpowiedzi ChatGPT.
Sitemap