Czy Chat GPT przejdzie przez Antyplagiat?

Nie, Chat GPT nie przejdzie przez Anti-plagiat. Chat GPT to program komputerowy, który generuje teksty na podstawie danych, które otrzymuje. Niemniej jednak, nie ma w nim wbudowanej funkcji, która by sprawdzała, czy teksty są oryginalne czy nie. Anti-plagiat to narzędzie, które służy do wykrywania plagiatu, czyli kopiowania czyjegoś tekstu i prezentowania go jako swój własny. Na przykład, jeśli Chat GPT otrzymał tekst od jednego ucznia i inny uczeń przedstawił ten sam tekst jako swój własny, Anti-plagiat by wykrył to jako plagiat. Jednak jeśli Chat GPT sam wygenerował ten tekst, Anti-plagiat nie ma możliwości rozpoznania, czy jest to oryginalne dzieło czy nie. Dlatego ważne jest, aby uczniowie samodzielnie tworzyli swoje teksty i korzystali z narzędzi takich jak Anti-plagiat, aby zapewnić oryginalność i uczciwość w ich pracy.
Sitemap