Czy Chat GPT przechodzi Antyplagiat?

Tak, Chat GPT przechodzi Antyplagiat w pewnym stopniu. Jednak pamiętaj, że jest to narzędzie, które generuje teksty na podstawie danych, które otrzymuje. Jeśli uczeń skopiuje tekst wygenerowany przez Chat GPT bez odpowiedniego cytowania i przypisania źródła, to będzie to uznane za plagiat. Jest to podobne do kopiowania tekstu ze źródeł internetowych lub innych podręczników bez odpowiedniego cytowania. Dlatego ważne jest, aby wziąć pod uwagę reguły dotyczące cytowania i przypisania źródła przy korzystaniu z Chat GPT. Na przykład, jeśli uczeń używa Chat GPT, aby uzyskać informacje do swojej pracy domowej, powinien odpowiednio zacytować i podać źródło informacji, tak samo jakby korzystał z innych tekstów.
Sitemap