Czy antyplagiat sprawdza zdjęcia?

Tak, antyplagiat może sprawdzać również zdjęcia, jeśli są one w postaci elektronicznej. Na przykład, jeśli podczas składania pracy uczniowie dodają zdjęcie z internetu lub innego źródła, antyplagiat może porównać to zdjęcie z innymi dostępnymi zdjęciami w swojej bazie danych. Jeśli zostanie znalezione podobne zdjęcie, antyplagiat może zgłosić podejrzenie o plagiat. Dlatego zawsze ważne jest, aby korzystać z prawdziwych i własnych zdjęć podczas przygotowywania prac.
Sitemap