Co wyłapuje Antyplagiat?

Antyplagiat to specjalne narzędzie, które pomaga sprawdzić czy tekst nie zawiera skopiowanych fragmentów z innych prac. Zadaniem Antyplagiatu jest wykrywanie podobnych, identycznych lub podobnie sformułowanych fragmentów tekstu w różnych źródłach, takich jak książki, artykuły, strony internetowe czy prace innych osób. Na przykład, jeśli uczeń napisał wypracowanie na temat historii II wojny światowej, Antyplagiat porówna ten tekst z innymi materiałami dostępnymi w internecie, włączając w to podręczniki, artykuły historyczne i prace innych uczniów. Jeżeli w tekście uczenia pojawiają się fragmenty z tych innych materiałów, Antyplagiat wskaże te podobieństwa. Dzięki Antyplagiatowi można zidentyfikować przypadki plagiatu, czyli kopiowania cudzego tekstu i przypisywania go sobie. Narzędzie to może pomóc kontrolować integralność tworzonych prac, promując uczciwość i oryginalność w twórczości uczniów.
Sitemap