Co to znaczy skrót ibidem?

Skrót ibidem oznacza, że dana informacja znajduje się w tym samym miejscu, co poprzednia cytowana informacja. Na przykład, gdy czytasz książkę i chcesz zacytować to samo źródło po raz kolejny, zamiast ponownie podawać pełną informację o tym źródle, możesz użyć skrótu ibidem. To oznacza, że dane źródło jest takie samo jak poprzednie, które zostało zacytowane. Dla przykładu: 1. W pierwszym cytacie podajesz pełne informacje, na przykład: Jan Nowak, Księgi Historii, str. 37. 2. W kolejnym cytacie, jeśli chcesz zacytować tę samą książkę i ta informacja znajduje się na stronie 42, możesz użyć skrótu ibidem zamiast ponownie podawać całe informacje, np.: ibidem, str. 42. Oznacza to, że strona, na której znajduje się cytowane źródło, jest taka sama jak w poprzednim cytacie.
Sitemap