Co to pierwszy przypis?

Pierwszy przypis to odniesienie lub informacja zawarta na końcu tekstu, która wskazuje na źródło skąd pochodzi dana informacja lub cytowane zdanie. Przypis jest używany, aby udokumentować informacje, które zostały użyte w pracy lub artykule. Na przykład, jeśli piszesz pracę na temat historii Polski i korzystasz z książki Historia Polski autorstwa Jana Kowalskiego, to pierwszy przypis może wyglądać tak: Kowalski, Jan, Historia Polski, wyd. ABC, Warszawa, 2005, s. 35. W tym przypadku, Kowalski to nazwisko autora, Historia Polski to tytuł książki, wyd. ABC to nazwa wydawnictwa, Warszawa to miejsce wydania, 2005 to rok wydania, a s. 35 oznacza, że dana informacja znajduje się na stronie 35. Pierwszy przypis jest ważny, ponieważ umożliwia innym osobom sprawdzenie, czy użyte informacje są wiarygodne oraz pochodzą z rzetelnych źródeł.
Sitemap