70 LAT LICEUM W KOWALU PDF Drukuj E-mail
Napisa Maria Matusiak   
Tuesday, 20 March 2018


 Zdjcie uytkownika LO Kowal 70 lat.

 Image


Image

 

Szanowni Absolwenci,

Zapraszamy wszystkich absolwentów LO w Kowalu na spotkanie z okazji 70-lecia istnienia szkoy. Osoby, które chc wzi udzia w uroczystoci proszone s o dostarczenie formularza zgoszeniowego oraz dokonanie wpaty w kwocie 30 zotych do 30 sierpnia 2018 roku.

 Formularz mona dostarczy:

·         drog elektroniczn na adres:

·         drog tradycyjn na adres: Liceum Ogólnoksztacce im. Królowej Jadwigi w Kowalu, ul. Piwna 20, 87-820 Kowal

lub

·         zoy osobicie do sekretariatu szkoy.

Wpaty mona dokonywa:

·          na konto: Bank Spódzielczy w Kowalu: 34 9557 0006 0000 0954 2000 0001

lub

·         osobicie w sekretariacie szkoy.

Przypominamy, e absolwenci, którzy uiszcz skadk otrzymaj publikacj zwizan z 70-leciem szkoy. Ksiki bd do odbioru w remizie OSP w Kowalu w trakcie spotkania towarzyskiego.

Osoby, które s zainteresowane przysyaniem swoich wspomnie prosimy o dostarczanie ich do 30 lipca 2018 roku do sekretariatu szkoy lub drog elektroniczn na adres: . Niektóre ze wspomnie bd zamieszczone w publikacji. Wspomnienia, które dotr w póniejszym terminie zostan opublikowane na stronie LO.

Zachcamy do ledzenia aktualnych informacji o spotkaniu na stronie szkoy (www.lokowal.pl)  lub na profiluwww.facebook.com/LO-Kowal-70-lat

 

 

Pobierz:

h LOGO SZKOY

 

h PLAKAT LO 70 lecie

 

h ULOTKA 70 lecie LO

  

 

Image 

 

Szanowni Pastwo,

 

Komitet Organizacyjny ma zaszczyt zaprosi wszystkich absolwentów Liceum Ogólnoksztaccego im. Królowej Jadwigi w Kowalu do udziau w obchodach 70-lecia istnienia szkoy. Wszystkich zainteresowanych prosimy o wypenienie i przesanie formularza zgoszeniowego drog elektroniczn na adres: , drog tradycyjn na adres: Liceum Ogólnoksztacce im. Królowej Jadwigi w Kowalu, ul. Piwna 20, 87-820 Kowal lub zoy osobicie w sekretariacie szkoy.

 

Formularz zgoszeniowy jest dostpny w formie elektronicznej na stronie szkoy www.lokowal.pl oraz na profilu facebookowym:

 https://www.facebook.com/LO-Kowal-70-lat-779704552220487/

 

Formularze bd równie dostpne w formie papierowej w sekretariacie i holu szkoy a take na tablicach ogoszeniowych Urzdu Miasta Kowal, Urzdu Gminy Kowal oraz Urzdu Miasta i Gminy Lubie Kujawski.

 

Zachcamy Pastwa do udziau w obchodach, przypominajc, e cz oficjalna, która bdzie miaa miejsce w kociele parafialnym w Kowalu jest czci otwart dla wszystkich absolwentów, natomiast w spotkaniu towarzyskim, które odbdzie si w remizie OSP bd mogli wzi udzia absolwenci, którzy uiszcz skadk w wysokoci 30 z.

 

DANE DO WPATY:

 

Odbiorca: Rada Rodziców Liceum Ogólnoksztaccego im. Królowej Jadwigi w Kowalu

Nr konta: 34 9557 0006 0000 0954 2000 0001 (Bank Spódzielczy w Kowalu)

Tytu wpaty: 70-lecie LO, imi i nazwisko, rok ukoczenia szkoy

 

Wpata bdzie jednoznacznym dowodem

udziau w czci towarzyskiej obchodów 70-lecia LO

 

Bardzo serdecznie prosimy o dokadne wypenienie danych do przelewu zgodnie z powysz formu.

 

Plakat promocyjny oraz formularz zgoszeniowy mona pobra poniej:

 

http://www.lokowal.pl/index.php?option=com_remository&Itemid=61&func=select&id=10

 

 

KOMITET HONOROWY

 

 

Szanowni Pastwo,

 

Komitet Organizacyjny w dniu 9 marca 2018 r. podj decyzj o powoaniu Komitetu Honorowego jubileuszu 70-lecia LO, do którego zaproszeni bd najwybitniejsi i najbardziej zasueni absolwenci LO w Kowalu w caej jego historii. Na pierwszego czonka Komitetu Honorowego zosta wybrany profesor Uniwersytetu Warszawskiego Wiesaw Sonczyk. Do skadu Komitetu zostan poproszeni wszyscy byli dyrektorzy LO, a wród nich Maciej Zieliski, Anna Osiska, Mirosaw Szyburski, Barbara Gobiewska.

Komitet Organizacyjny prosi o zgaszanie kandydatur do Komitetu Honorowego za porednictwem korespondencji mailowej bd z wykorzystaniem profilu na facebooku: LO Kowal 70 lat oraz telefonicznie: 54 2841171.

 

 

PROGRAM UROCZYSTOCI

 

 

 

PROGRAM UROCZYSTOCI 70-LECIA LO W KOWALU

KOWAL – 22 WRZENIA 2018 r.

 

 

21.09.2018 r. (pitek)

Zoenie kwiatów na grobach zmarych nauczycieli Liceum Ogólnoksztaccego im. Królowej Jadwigi w Kowalu na cmentarzu parafialnym w Kowalu i innych lokalnych nekropoliach

22.09.2018 r. (sobota)

10.00 – 11.00 – zwiedzanie dawnego gmachu szkoy przy ul. Kazimierza Wielkiego 9 i obecnej siedziby szkoy przy ul. Piwnej 20

 

KOCIÓ PARAFIALNY – CZʦ OFICJALNA UROCZYSTOCI

(CZʦ OTWARTA DLA WSZYSTKICH ABSOLWENTÓW)

 

11.00 – 12.00 – Msza wita w kociele parafialnym pw. w. Urszuli

            * Msza z asyst ksiy absolwentów LO

            * piew chóru kocielnego w skadzie: absolwenci LO

12.00 – 12.30 – Uroczyste otwarcie uroczystoci, przedstawienie historii Liceum w Kowalu

12.30 – 14.00 – Wystp Jana Nowickiego

 

REMIZA OSP W KOWALU

– SPOTKANIE TOWARZYSKIE ABSOLWENTÓW

(CZʦ ZAMKNITA – DLA ABSOLWENTÓW, KTÓRZY UISZCZ SKADK)

 

14.00 – 17.00 – spotkanie towarzyskie przy szwedzkim stole i dwikach muzyki

            * wolny mikrofon

            * wystawa pamitek i zdj klasowych

            * kiermasz ksiek o Kowalu i pamitek dla absolwentów

            * wpisy do Ksigi Pamitkowej

 

 

 

LIST DO ABSOLWENTÓW

 

 

Szanowni Pastwo,

           

            Jest mi niezmiernie mio przekaza Pastwu informacj o powoaniu w dniu 9 marca 2018 r. Komitetu Organizacyjnego przypadajcego w biecym roku 70-lecia Liceum Ogólnoksztaccego im. Królowej Jadwigi w Kowalu. Z racji penionej obecnie funkcji dyrektora Liceum, zebrani na spotkaniu organizacyjnym absolwenci powoali mnie na przewodniczc Komitetu. Ponadto w jego skad weszli nastpujcy absolwenci Liceum: Jadwiga pibida (zastpca przewodniczcego), Jadwiga Winiewska (zastpca przewodniczcego), Wiesawa Skowroska (skarbnik), Aleksandra Milak-Szczepanowska (sekretarz), Stanisaw Adamczyk, Wacaw Duniec, Jerzy Giergielewicz, Eugeniusz Goembiewski, Elbieta Majewska, Ewelina Mikulska, Anna Skrzypiska, Grayna Snopkowska, Halina Stolarczyk, Szymon Struciski, Marek Wiliski, Piotr Jacek Zbonikowski.

            Szanowni Pastwo, aby dotrze do jak najwikszej grupy absolwentów LO, Komitet Organizacyjny zdecydowa o uruchomieniu profilu na facebooku – LO Kowal 70 lat, na którym regularnie bd umieszczane informacje na temat planowanego 22 wrzenia 2018 r. spotkania.

            Zachcam serdecznie do wzicia udziau w obchodach 70-lecia Lo. Dla wielu z Pastwa bdzie to by moe jedna z ostatnich okazji, aby po latach spotka si ze swoimi znajomymi i przyjaciómi z modzieczych, niezapomnianych lat.

 

SPOTKAJMY SI BY OBUDZI WSPOMNIENIA!!!

 

Dyrektor Liceum Ogólnoksztaccego w Kowalu

- Anna Prokopiak-Lewandowska

 

W razie jakichkolwiek pyta zachcamy do kontaktu telefonicznego bd mailowego ze szko:

tel. 54 2841171;  e-mail:

 

 

 

PRZYGOTOWANIA DO OBCHODÓW 70-LECIA LO

 

 

 

             W pitek 9 marca 2018 r. w Urzdzie Miasta w Kowalu na zaproszenie burmistrza Eugeniusza Goembiewskiego oraz dyrektor LO spotkaa si grupa osób, która powoaa Komitet Organizacyjny przypadajcego w biecym roku 70-lecia istnienia Liceum Ogólnoksztaccego w Kowalu. Zebrani powoali sporód siebie Komitet Organizacyjny, w skad którego weszli: Stanisaw Adamczyk, Eugeniusz Goembiewski, Marek Wiliski, Piotr Jacek Zbonikowski, Anna Prokopiak-Lewandowska, Jadwiga pibida, Jadwiga Winiewska, Grayna Snopkowska, Wiesawa Skowroska, Szymon Struciski, Wacaw Duniec, Elbieta Majewska, Anna Skrzypiska, Jerzy Giergielewicz, Halina Stolarczyk, Aleksandra Milak-Szczepanowska. Na przewodniczc Komitetu zostaa wybrana dyr. Anna Prokopiak-Lewandowska a na skarbnika – Wiesawa Skowroska.

 

Postanowiono, e uroczystoci jubileuszowe, w tym zjazd absolwentów odbdzie si 22 wrzenia 2018 r. Za zgod ks. Proboszcza uroczysta cz jubileuszu odbdzie si w kociele parafialnym. Przewidziano, e zo si na ni:

- uroczysta msza wita sprawowana przez kapanów absolwentów kowalskiego LO, po której nastpi cz oficjalna, a po niej wystp artystyczny wybitnego aktora Jana Nowickiego, który recytowa bdzie wiersze ks. Jana Twardowskiego, z akompaniamentem zespou muzycznego.


Ostatnia aktualizacja ( Friday, 06 July 2018 )

Dzisiaj jest

16 Lipca 2018
Poniedziaek
Imieniny obchodz:
Andrzej, Benedykt,
Dzierysaw,
Dziersaw, Eustachy,
Eustachiusz, Faust,
Maria Magdalena,
Marika, Ostap, Ruta,
Stefan
Do koca roku zostao 169 dni.

Nasza galeria

Bezpieczestwo i zdrowie

Pierwsza pomoc