Klasa Mundurowo-Sportowa PDF Drukuj E-mail

Klasa Mundurowo-Sportowa


 Przedmioty wiodce:

 • Wiedza o Spoeczestwie
 • Przysposobienie Obronne
 • Wychowanie Fizyczne

Edukacja w tej klasie jest ukierunkowana na przygotowanie do kariery zawodowej w subach mundurowych (wojsko, policja, stra poarna, stra miejska, suby celne, ochrona mienia) oraz studiów na Akademii Wychowanie Fizycznego.

 


Oprócz lekcji z przedmiotów obowizkowych przygotowujcych do egzaminu maturalnego, które odbywaj si zazwyczaj w cigu czterech dni tygodnia - jeden dzie przeznaczony jest na zajcia mundurowo-sportowe .

 


Dla uczniów klasy mundurowo-sportowej przewiduje si stroje  mundurowe.

 


W ramach zaj mundurowo-sportowych w 3-letnim cyklu ksztacenia planujemy zorganizowa nastpujce zajcia 

 • Zajcia z rónych  dyscyplin sportowych
 • Zajcia z nauki pywania
 • Zajcia na strzelnicy
 • Zajcia z samoobrony
 • Zajcia na poligonie wojskowym
 • Zajcia z podstaw prawa karnego i administracyjnego
 • Zajcia z pracownikami sub mundurowych (Policja, Stra Miejska, Wojsko, Stra Poarna)
 • Kurs prawa jazdy

 

 


 

Zajcia dodatkowe bd prowadzili pracownicy instytucji i placówek, które nawizay wspóprac z nasz szko

 

 • WSHE we Wocawku
 • Stra Miejska we Wocawku
 • Stra Poarna we Wocawku
 • LOK
 • Jednostka Wojskowa w Toruniu
 • Centrum Szkoleniowo-Dydaktyczne Sub Ochrony "DELTA" we Wocawku

 

W tej klasie zawsze dzieje si co ciekawego!

zairzyj do Galerii:

lekcje pywania

troch musztry

na wyjedzie u onierzy

lekcje samoobrony i wizyta u straaków

i znów troch basenu

w awie szkolnej...

 

 

Ostatnia aktualizacja ( Wednesday, 07 December 2011 )

Dzisiaj jest

15 Kwietnia 2021
Czwartek
Imieniny obchodz:
Anastazja, Bazyli,
Leonid, Ludwina,
Modest, Olimpia,
Tytus, Wacaw,
Wacawa, Wiktoryn,
Wszegniew
Do koca roku zostao 261 dni.

Nasza galeria

Bezpieczestwo i zdrowie

Pierwsza pomoc