O Szkole PDF Drukuj E-mail


Jak rozwija swoje zainteresowania
Modzie szkolna ma szans poszerzy swoje umiejtnoci uczestniczc w innych formach dziaalnoci edukacyjnej. Na terenie liceum dziaa:

 1. Uczniowski Klub Sportowy - sekcja siatkówki i koszykówki,
 2. Szkolne Koa PCK - informuje, przeprowadza pogadanki na temat profilaktyki i promocji zdrowia, wspiera potrzebujcych np.: kwestujc na rzecz Wielkiej Orkiestry witecznej Pomocy, czy suc pomoc pensjonariuszom miejscowego Domu Pomocy Spoecznej,
 3. Szkolny Klub Europejski "Eurowizjer" - przyblia uczniom problematyk europejsk, pomaga rozwija szeroko pojte zainteresowania,
 4. Dyskusyjny Klub Teatralno – Filmowy - organizuje projekcje ciekawych filmów oraz wyjazdy do teatru, pomaga zwróci uwag na te pozycje, które zna warto; jego czonkowie ponadto: przygotowuj róne formy inscenizacji na potrzeby szkolnych uroczystoci – zarówno tych bardziej, jak i tych mniej oficjalnych - oraz krc autorskie filmy,
 5. Koo historyczne,
 6. Koo muzyczne - zespó wokalny
 7. "Szkoowizjer" - gazetka szkolna, któr modzie redaguje i w której sprawdza swoje umiejtnoci dziennikarskie oraz prezentuje wasn twórczo.


W ycie spoecznoci uczniowskiej wpisane s na stae równie:

 • wycieczki,
 • obozy ekologiczne odbywajce si w Harcerskim Centrum Edukacji Ekologicznej w Funce, pooonej malowniczo w Borach Tucholskich,
 • TARGI ZAWODÓW - majce na celu uatwienie podjcia wanych decyzji yciowych zwizanych z okreleniem swojej przyszoci,
 • konkursy, olimpiady i zawody sportowe, z których uczniowie przywo liczne nagrody.Dzisiaj jest

15 Kwietnia 2021
Czwartek
Imieniny obchodz:
Anastazja, Bazyli,
Leonid, Ludwina,
Modest, Olimpia,
Tytus, Wacaw,
Wacawa, Wiktoryn,
Wszegniew
Do koca roku zostao 261 dni.

Nasza galeria

Bezpieczestwo i zdrowie

Pierwsza pomoc