Historia PDF Drukuj E-mail
Historia naszego Liceum rozpocza si wraz z rokiem szkolnym 1948/1949.
Wydarzenie to poprzedzia kilkumiesiczna trudna praca grupy mieszkaców Kowala, którzy utworzyli komitet organizacyjny. Wród nich dziaali midzy innymi: Tadeusz Guchowski, Czesaw piewakowski, Ignacy Kadkiewicz i Kazimierz Rudziski.
Nieoficjalnym przywódc i inspiratorem ich poczyna by kierownik miejscowej szkoy podstawowej Marian Skudziski. Po usilnych zabiegach komitetu Ministerstwo Owiaty wyrazio zgod na powoanie w Kowalu, z dniem 1 wrzenia 1948 roku, Samorzdowej Szkoy Ogólnoksztaccej stopnia licealnego. Jej dyrektorem zosta, wspomniany, Marian Skudziski.
Niestety szkoa nie bya w peni dostpna dla szerokiego grona modziey, gdy nauka w niej bya odpatna. Wychodzc z zaoenia, e u podstaw upowszechnienia owiaty ley bezpatny dostp do wiedzy, obywatele Kowala usilnie starali si by szko t upastwowiono. Ministerstwo Owiaty sw decyzj uzalenio jednak od posiadania przez placówk wasnego lokalu. W zwizku z powyszym, decyzj z dnia 11 stycznia 1950 roku, Miejska Rada Narodowa przekazaa liceum budynek mieszczcy si przy ulicy Kazimierza Wielkiego 9. Dziki temu moliwym stao si przeksztacenie szkoy samorzdowej w Pastwow Szko Ogólnoksztacc stopnia licealnego, co nastpio zarzdzeniem Ministerstwa Owiaty z dnia 14 kwietnia 1950 roku.

W roku szkolnym 1951/1952 w liceum odby si pierwszy egzamin dojrzaoci. Przystpio do niego 29 absolwentów, z których wszyscy uzyskali wiadectwa dojrzaoci. W nastpnych latach, tj. 1952/1953 i 1953/1954, modzie koczca nauk otrzymywaa kwalifikacje do nauczania w szkoach pastwowych. Czterdziestu omiu absolwentów uzyskao w ten sposób kwalifikacje nauczycielskie.

Od 1 wrzenia 1959 roku liceum zostao przeksztacone w Szko Podstawow i Liceum Ogólnoksztacce, czyli 11 - letni Szko. Taki porzdek istnia do 1 wrzenia 1966 roku.

W 1974 roku decyzj administracyjn szkoa przeniesiona zostaa do nowego budynku znajdujcego si przy ul. Piwnej. Od 1 stycznia 1996 roku korzystamy z gocinnoci wadz samorzdowych i zajmujemy II pitro lokalu przy ul. Piwnej.

Doniosym wydarzeniem w dziejach naszej szkoy stao si nadanie jej imienia Królowej Jadwigi. Uroczysto ta miaa miejsce w dniu 25 padziernika 1997 roku. Od tego dnia liceum posiada równie wasny hymn - "Pie szkoy".

W cigu lat funkcjonowania placówk kierowali nastpujcy dyrektorzy:

1948 - 1951: mgr Marian Skudziski
1951 - 1952: mgr Stanisaw Furtek
1952 - 1967: mgr Czesaw Wojciechowski
1967 - 1971: mgr Wiesawa Pikowska
1971 - 1973: mgr Lech Kamiski
1973 - 1975: mgr Wanda Hoysz
1975 - 1985: mgr Mirosaw Szyburski
1985 - 1993: mgr Barbara Gobiewska
1993 - 1998: mgr Anna Osiska
1998 - 2002: mgr Mirosawa Naraziska
2002 - 2007: mgr in. Maciej Zieliski
2007 - 2012: mgr Anna Osiska
2012 - 2017: mgr in. Maciej Zieliski
2017 -        : dr  Anna Prokopiak-Lewandowska

 

Dzisiaj jest

26 Lutego 2021
Pitek
Imieniny obchodz:
Aleksander, Bogumi,
Cezariusz, Dionizy,
Mirosaw, Nestor
Do koca roku zostao 309 dni.

Nasza galeria

Bezpieczestwo i zdrowie

Pierwsza pomoc